Geschiedenis

Het begin (1894-1921)
 
De geschiedenis van "Ornithophilia" begint in 1894. In dat jaar richtten hoederliefhebbers uit Utrecht en omgeving een vereniging op met als doel " het tentoonstellen van pluimvee en het bevorderen van de kleindierteelt ".

Voor die tijd waren de hoederliefhebbers éénmaal per jaar te gast bij de postduivenvereniging "de Eendracht" te Utrecht. Deze vereniging staakte haar tentoonstellingsactiviteiten in 1893 wegens geldgebrek zodat de hoenderliefhebbers naar een andere tentoonstellingsruimte moesten uitzien.

Enkele vooraanstaande en enthousiaste pluimveefokkers richtten daarom op 27 september 1894 de vereniging "Ornithophilia" op met het doel om één maal per jaar een internationale pluimvee tentoonstelling te organiseren.
 

Tentoonstellingssecretariaat anno 1901
  Het eerste "Ornithophilia" bestuur bestond uit:

Mr. J.E.W. Twiss voorzitter
A.C.P.G. Ridder van Rappard ondervoorzitter
C.J.G. Repelius secretaris
O.J. de Haart penningmeester
Mr. J.J. Moll bestuurslid
J.W. Schuyl bestuurslid
H. Essen bestuurslid
 
De eerste tentoonstelling van "Ornithophilia" werd gehouden van 14 tot en met 16 december 1894 in gebouw Tivoli in Utrecht. In de beginjaren van de "Ornithophilia" tentoonstelling was het ongebruikelijk om tijdens pluimvee tentoonstellingen ook konijnen toe te laten. Maar nadat in december 1897 de Nederlandse Konijnenfokkers Bond in Utrecht werd opgericht werden de konijnen in 1899 ook een vast onderdeel van de "Ornithophilia" tentoonstellingen.
 
Aan de oprichting van de Ned. Konijnenfokkers Bond namen deel:

J.W.Planten, bestuurslid van Ornithophilia
G.J.A.A. baron van Heemstra voorzitter van de vereniging Avicultura te s'Gravenhage
Joh. van Piggelen
J.H.F. Xavier von Wersch uit Scharn-Maastricht
L.A. van den Berg
G. Jacobs
Kl. van Olst
C.G. Steenwijk
 
 
Lokaties tot 1921
 
De eerste tentoonstelling in 1894 werd gehouden in gebouw Tivoli in Utrecht. Door de groei van het aantal inzendingen werden steeds grotere hallen gehuurd zoals de Fruithal in 1895 en de Korenbeurs 1897. In 1913 was het aantal inzendingen zo groot dat gelijktijdig drie locaties werden gehuurd: De Fruithal, de Korenbeurs en de Boterhal. Tijdens de eerste wereldoorlog werd, voorlopig wegens plaatsgebrek, de laatste tentoonstelling in Utrecht gehouden.

In 1918 en 1919 werd een alternatief gevonden in de Diergaardezaal te 's-Gravenhage. Op deze tentoonstellingen waren ook volière en zangvogels aanwezig. Ook waren daar de eerste boeken- en platenstands en verzorgingsartikelen voor dieren present.

In 1920 kwam de tentoonstelling "Ornithophilia" weer terug in Utrecht in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.
In 1921 kon de 25 e jubileum tentoonstelling in het nieuwe gebouw Vredenburg worden gehouden. (Tijdens de eerste wereldoorlog werd er twee jaar geen tentoonstelling gehouden) . Het huren van het nieuwe Jaarbeurs gebouw Vredenburg in 1921 werd tevens de start voor deelname van het bedrijfsleven aan de "Ornithophilia" tentoonstelling.

Hoenderparken voor de productie van eieren, voederleveranciers en andere toeleveringsbedrijven zagen het nut in van een jaarlijkse beurs en zo groeide "Ornithophilia" voor de tweede wereldoorlog uit tot een tentoonstelling annex landbouwbeurs.

 
 
Vanaf 1945
 
Pas na de tweede wereldoorlog, dus na 1945, heeft deze ontwikkeling zich echt doorgezet. "Ornithophilia" groeide in die jaren uit tot een landbouwbeurs van internationale betekenis. Enerzijds een grote internationale tentoonstelling voor pluimvee en konijnen en anderzijds een internationale landbouwbeurs. Deze manifestatie heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw en in het bijzonder de pluimveehouderij. Toen ook de rundveesector zich in de zestiger jaren aansloot bij deze landbouwbeurs en de varkenshouderij de noodzaak inzag om aan te sluiten, heeft het bestuur van "Ornithophilia" in 1970 besloten de manifestatie "Ornithophilia Euroshow" zoals de beurs toen inmiddels werd genoemd, over te dragen aan de Jaarbeurs.  
 
Hieraan waren de contractuele voorwaarden verbonden dat "Ornithophilia" haar jaarlijkse tentoonstelling ook zonder de inkomsten van de landbouwbeurs kon voortzetten. De jaarbeurs werd door deze overname in de gelegenheid gesteld de bedrijfsbeurs verder uit te bouwen tot een totale landbouwbeurs, Het resultaat is de bekende beurs "V.I.V. Europe".
 
De kleindierententoonstelling "Ornithophilia" wordt vanaf 1998, na afbraak van de Julianahal, gehouden in het veemarktcomplex te Utrecht. Vanaf 2010 is de jaarlijkse Ornithophilia tentoonstelling ondergebracht bij de Champion Show. Een samenwerkingsverband tussen Avicultura, Ornithophilia en Pelsdierliefhebbers Nederland. In verband met de sluiting van het Veemarkt complex in Utrecht wordt vanaf 2011 de Champion Show gehouden in de Home Boxx in Nieuwegein.
 
 
Meer over de geschiedenis van "Ornithophilia" kunt u lezen in het jubileumboek "Ornithophilia 1894/1994"
A.W. van Wulfften Palthe
'Ornithophilia 100 jaar'
ISBN 90 6654 508 9
Trefwoord: Kleindierteelt, historie.
 
Er is nog een beperkte voorraad van 100 exemplaren beschikbaar van dit unieke jubileumboek. U kunt een exemplaar bestellen door € 20,00 (dit is inclusief verzendkosten) over te maken naar bankrekening NL87 RABO 0105 1613 30 ten name van K.N.V. Ornithophilia, onder vermelding van "JUBILEUMBOEK". Na ontvangst van het bedrag wordt Uw exemplaar U zo spoedig mogelijk toegestuurd.
 
 
Copyright © 2007 Ornithophilia