Organisatie

In dit hoofdstuk wil Ornithophilia u een indruk geven van de huidige organisatie. Voorlopig zijn hierin de gegevens opgenomen welke betrekking hebben op de samenstelling van het bestuur.
 
 
Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia
Opgericht: 27 september 1894
 
Beschermheer: Jhr. Dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
Voormalig Commissaris van de Koningin in Utrecht
 
 
Bestuur
 
Mr. F.A.P.M. Beekmans

B. Vrolijks

D.C.J. van Doorn

Th. A.M. Laming

J.W. Hondelink 

G. Boink


ere voorzitter:

K. Moree


ere leden:
Th.J.A. Rijks
G. Jansen
M.A. Verhelst
G.J. de Bruin
F. Weites
voorzitter

secretaris

penningmeester

2e voorzitter

lid

lid06-53133609

Claudiuslaan 25
6642 AE  Beuningen
024-6772060
bart.vrolijks@kpnmail.nl


0318-769176

0161-454973

0594-642252


 
 
Copyright © 2007 Ornithophilia